FAQ

Hvordan er pengene sikret i en indeksfond?

Det højest mulig tab er det investerede beløb. Værdipapirerne er sikret i et depot, som tilhører fonden og investorerne, uanset om udbyder eller administrator af fonden går konkurs (administrator af depotet kaldes en depositar). Fonden har stadig risiko for diverse tab som kan skyldes udviklingen på værdipapirmarkederne, som følge af markedsrisiko, kreditrisiko, valutarisiko m.v.