FAQ

Børneopsparing

Børneopsparingen er en opsparingskonto, der har barnet som ejer. Både forældre og bedsteforældre kan oprette en børneopsparing, men barnet kan kun have én børneopsparing. Oprettes der flere, er den sidste konto ikke skattefri. Kontoen skal oprettes inden barnet fylder 14 år, og opsparingen er bundet i mindst 7 år. Børneopsparingen kan udbetales, når barnet er mellem 14 og 21 år. Det er muligt at forlænge bindingsperioden, hvis der er minimum 7 år til at børneopsparingen skal udbetales. Der må indsættes maximalt 6.000 kr. om året og op til 72.000 kr. i alt. De officielle skatteregler kan læses her.

  • Afkastet er skattefrit, men indtægterne er ikke fradragsberettigede
  • Investeringsfonde, aktier, obligationer og ETF´er kan indgå i børneopsparingen sammen med kontanter. Du kan nemlig muligt at tilknytte et værdidepot og investere opsparingen i aktier eller obligationer.

    Hvis børn investerer uden om børneopsparingen kan det være en fordel at investere i investeringsfonde, som udnytter barnets frikort, dvs. i investeringsfonde, som beskattes som kapitalindkomst. Det betyder nemlig, at børn under 18 år kan benytte sit personfradrag, der i 2020 er på 36.100 kroner. Afkastet er dermed skattefrit, så længe det årlige afkast holder sig under frikortsgrænsen, og der ingen anden indkomst er. Ved investering i aktier og investeringsfonde, der beskattes som aktieindkomst, er afkastet ikke skattefrit, da barnets personfradrag kan ikke benyttes ved aktieindkomst.

    Investerer barnet for egen opsparing eller som en gave fra for eksempel bedsteforældre, kan barnet udnytte sit frikort ved kapitalindkomst. Er investeringerne derimod sket på basis af en gave fra forældrene, sker der en beskatning af udbytterne hos forældrene.

Barnet kan udover børneopsparingen tillige spare op ved at modtage gaver. Kun forældre og bedsteforældre kan dog give pengegaver uden beskatning (gaveafgift på 15 pct.). Hver forælder og bedsteforælder må maksimalt give barnet 68.700 kr. om året (2120 sats) uden at der skal betales skat af beløbet. Et forældrepar kan give 2 x den afgiftsfrie sats, dvs. 2 x 67.100 kr. (i alt 134.100 kr.) til hvert barn i løbet af år 2020, ligesom hvert bedsteforældrepar også kan give i alt 134.100 kr. Hvis du vælger at give en gave til en værdi over grænsen på 67.100 kr., skal der udfyldes en gaveanmeldelse hos SKAT.