FAQ´s

Virksomhedssskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen (VSO) gør det muligt for personligt ejede virksomheder som interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder og kommanditselskaber, at spare op i virksomheden.

Det er tilladt at investere lagerbeskattede produkter, dvs. bl.a. ETF´er er tilladt, samt lagerbeskattede danske investeringsforeninger. Det vil sige, at også aktiebaserede lagerbeskattede ETF´er er tilladt, uanset om de udbetaler udbytte eller ej, mens realisationsbeskattede danske investeringsfonde ikke er tilladt.

En af fordelene ved at investere i virksomhedsordningen er, at skatten kan udjævnes over tid, hvis indkomsten er svingende. Du kan altså lade pengene stå i virksomheden og hæve, når det passer bedst og er skattemæssigt optimalt. Når du investerer i virksomhedskattesordningen, bliver afkastet beskattet med 22 procent, som er lavere end den løbende skat, der betales i frie midler.

Når du investerer midler gennem virksomhedsskatteordningen, skal afkastet (kursstigningen) medregnes i virksomhedens overskud. Tilsvarende vil du kunne fratrække et kurstab i virksomhedens overskud. Afkastet beskattes på samme måde som virksomhedens overskud.

Der er ikke automatisk indberetning til SKAT, og du skal selv huske at medtage oplysningerne på selskabets selvangivelse.