FAQ

Hvordan bestemmes indre værdi?

Der findes to typer af indre værdi også kaldet NAV: én type kaldet verificeret NAV, og én type kaldet intradag NAV. Verificeret NAV baseres på de officielle lukkekurser på de aktier, der ligger i afdelingen. Intradag NAV beregnes præcis som verificeret NAV, altså formue i forhold til antal udstedte beviser. Men de instrumentkurser og valutakurser, der indgår i beregningen er realtidspriser, som hentes fra de forskellige børser. Det betyder, at intradag NAV ændrer sig i løbet af dagen i takt med, at kurserne på porteføljens aktier ændrer sig. Dette foregår kontinuerligt over dagen, og der udsendes nye NAV til Nasdaq København og til market maker i børsens åbningstid mindst 3 gange dagligt. Det betyder, at børskursen på investeringsbeviset afhænger af det aktuelle intradag NAV.

I ETF-fonde beregnes kontinuerligt en iNAV (indikativ NAV) på basis af fondens seneste offentliggjorte portefølje, ofte 3. part. Denne iNAV kan sammenlignes med den indikative NAV for de danske investeringsforeninger, og er altså kun indikativ, men seneste opdaterede indre værdi i forhold til markedet.