FAQ

Hvad er forskellen mellem aktive og passive (indeks) fonde?

Den overordnede målsætning for en indeksafdeling er at opnå et afkast, der kommer så tæt på afkastet i det fulgte indeks som muligt, med så lave omkostninger som muligt. Aktivt forvaltede fonde forsøger typisk af slå det indeks, de har som benchmark. Det betyder højere omkostninger til kapitalforvaltning og dermed højere omkostninger til investor. De højere omkostninger betyder, at det gennemsnitlige afkast i alle aktivt forvaltede fonde vil være under gennemsnittet i indeksfondene, men der så også i de aktivt forvaltede fonde mulighed for at få et højere afkast end benchmark.