FAQ

Hvad er et indeks?

Et indeks viser udviklingen indenfor en bestemte værdipapirer, som indekset er sammensat af. Det kan eksempelvis være de største danske aktier i C25 indekset eller det globale aktiemarked i MSCI Verden. Et indeks kan også vise udviklingen i en bestemt region eller sektor, fx IT aktier.

Der findes indeks i alverdens afskygninger, både med og uden udbytter reinvesteret, eller i large cap og small cap selskaber. De fleste indeks er formuevægtet, dvs. hvert værdipapirer vægter både med pris og samlet formue, men der findes også prisindeks, som fx det amerikanske Dow Jones, hvor hvert selskab har en vægt i indekset baseret på aktiekursen alene.