FAQ

Pension

Pensionsmidler
► Alt afkast, dvs. både løbende udbytte udlodninger og gevinst og tab på
beviserne, medregnes og beskattes med 15,3 pct. pensionsafkastskat.
Beskatningen sker efter lagerprincippet, og der sker således beskatning af
både realiserede og urealiserede gevinster og tab på beviserne.
► Bliver beskatningsgrundlaget negativt, beregnes en negativ skat, der kan
fratrækkes i skatten på efterfølgende års positive afkast på
pensionsordningen.

Investerer man via et pensionsselskab vil pensionsselskabet automatisk sørge for opgøre og betale PAL skatten på 15 pct.
Investerer du selv på ratepensiion vil banken også opgøre og betale PAL-skatten Med hensyn til PAL skatten skal du være særlig opmærksom på, at den er lagerbeskattet, dvs. hvert år skal der betales skat eller du får fradrag. Fradrag gemmes til senere års gevinster på kontoen. Har du købt fonde for hele beløbet på kontoen, og aktierne er steget i værdi i løbet af året, så er du nødsaget til at sælge nogle af fondene for at få råd til at betale skatten. Ofte indbetaler man dog løbende på sin pension, så ved ikke at investere årets sidste indbetalinger, så kan disse bruges til at betale skatten.

Regler for investeringsfonde i et pensionsdepot

20 %-reglen bevirker, at du via dit pensionsdepot maksimalt må investere 20 % i værdipapirer udstedt af samme selskab. Hvis din pensionsordning udgør 100.000 kr., må du maksimalt investere 20.000 kr. i ét bestemt selskab.

Du kan dog altid benytte opfyldningsfradraget ved indbetaling på din pensionsordning, hvilket vil sige, at du reelt må investere 52.600 kr. i værdipapirer udstedt af ét og samme selskab. Bemærk, at du altså da vil overstige de 20 % ved det givne eksempel.

Følgende værdipapirer er dog undtaget 20 %-reglen:

  • Investeringsforeningsandele udstedt af investeringsforeninger og specialforeninger, der omfattes af lov om investeringsforeninger.
  • Fonde med UCITS godkendelse