FAQ

Hvad er vigtigt ved valg af indeksfond?

Ved valg af investeringsfond er det primært vigtigt, at fonden passer ind til investors samlede portefølje og risikoprofil. Omkostningerne er også vigtige, da de fragår i afkastet, samt hvordan man som investor beskattes. Derudover om fonden har valutaafdækning til DKK eller en anden valuta, om fonden investerer direkte i værdipapirer (fysisk replikering), og om det er et anerkendt og bredt anvendt indeks, som fonden følger. Endelig har det også stor betydning, at fonden er likvid og ikke risikerer store spreads (højere købs- og salgsomkostninger) ved eksempelvis markedsuro.