FAQ

Hvad bestemmer likviditeten i en ETF-fond?

Likviditeten i en ETF-fond bestemmer spreadet (forskellen mellem bid-ask bud) og er afgørende for, hvor dyrt det er at købe og sælge en ETF-fond. Spreadet er ikke fast, men bestemmes af udbud og efterspørgsel og kan blive øget ved markedsuro. Likvideten bestemmes bl.a. af

– likviditeten i papirerne i ETF-fondens portefølje, også kaldet den primære likviditet. Jo større likviditet, jo billigere er det for det særligt udpegede market makere at købe og sælge værdipapirer til at udstede eller indløse fondsandele
– mængden af handel med fondens andele på børsen, også kaldet den sekundære likviditet. Jo flere der handler fondsandelene, jo flere bud og udbudskurser, og jo billigere kan andele handles.
– antallet af market makere. Jo flere market makere, jo højere likviditet og mindre spread
– fondens størrelse (typisk, men ikke altid). Et højere antal investorer, der køber og sælger i fonden vil typisk medføre et mindre spread.