FAQ

Aktiesparekonto

Aktiesparekontoen giver mulighed for at investere til en attraktiv skattesats på 17 pct., som er lavere end den laveste sats på aktieindkomst på 27 pct. Der kan maksimalt indsættes 100.000 kr. på Aktiesparekontoen, dog er det muligt løbende at indsætte penge til betalt skat, også selvom værdien er er over 100.000 kr.

Hurtige fakta om Aktiesparekontoen

– Der kan kun oprettes én aktiesparekonto pr. person

– Det er muligt at investere i værdipapirer og investeringsfonde/ETF´er , som er aktieindkomstbeskattede, dvs. ETF´er skal stå på SKATs positivliste, for at de kan indgå i en Aktiesparekonto.

– Aktiesparekontoen er lagerbeskattet årligt med 17 pct. dvs. der årligt skal betales skat, også af urealiserede (ikke-solgte) investeringer. Det kan gøre det nødvendigt at skyde ekstra penge ind til skatten, eller alternativt sælge værdipapirer for at betale skatten.

– Der er altid mulighed for at indbetale på kontoen for at betale skatten, også selvom kontoen er over 100.000 kr. Dog kan kun indbetales den skat som betalt i Danmark. Hvis der eksempelvis er betalt 15 pct. i udbytteskat i udlandet, skal der betales 17 minus 15 = 2 pct. i dansk udbytteskat, og disse 2 pct. kan indbetales på kontoen igen.

  • – Fradrag for tab kan kun udnyttes på Aktiesparekontoen, ikke i anden aktieindkomst eller personlig indkomst. Det betyder, at sælger du fx efter 3 år, og du har haft negativt afkast det sidste år, men betalt skat af urealiserede gevinster de første to år, er der en risiko for at betale skat af gevinster, som aldrig er realiseret.