FAQ

Hvad betyder udbyttet for beskatningen?

Danske investeringsfonde skal udlodde en minimumsandel af realiserede kursgevinster og udbytter for at de kan blive realisationsbeskattede for frie midler (investeringer udenfor pensionsordninger). Udbytter betyder, at en andel af indtjeningen i realisationsbeskattede fonde i praksis beskattes årligt. Realisationsbeskatning betyder, at beskatningen sker ved salget af investeringsbeviserne, bortset fra evt. udbytte, som beskattes i udbetalingsåret. For investeringer i aktiesparekontoen, i pensionsordninger og i udenlandske ETF fonde, har udbyttet ikke betydning for beskatningen. Se skatteoverblikket for flere detaljer.