FAQ

Hvilke fonde er bedst til forskellige depottyper?

I et depot for frie midler er der realisationsbeskatning (beskatning ved salg), hvis der investeres i danske fonde med udbyttebetaling (minimumsudlodning). I et frit depot vil der være lagerbeskatning ved investering i danske akkumulerende fonde og udenlandske fonde. Selv hvis ETF´er er udbyttebetalende, er de lagerbeskattet i et frit depot. Så i et frit depot foretrækker mange investorer de danske realisationsbeskattede fonde, til gengæld er der et større produktunivers med billigere ETF´er, hvis man ønsker at blive lagerbeskattet årligt. Det kan ikke siges entydigt, om realisationsbeskatning eller lagerbeskatning er det mest optimale i alle tilfælde, det afhænger af den enkelte investors individuelle skatteforhold, se nærmere på siden om skat.

Ved investering i et pensionsdepot og aktiesparekontoen er der lagerbeskatning, uanset om fondene er udbyttebetalende eller akkumulerende, så en del investorer foretrækker de akkumulerende fonde til disse depoter for at slippe for geninvesteringer af udbytterne. Udbytter i udbyttebetalende fonde kan dog hjælpe med at betale lagerskatten eller anvendes til at rebalancere porteføljen. I aktiesparekontoen kan kun investeres i noterede aktier og aktiefonde.

I virksomhedsskatteordningen kan kun investeres i lagerbeskattede fonde, og både udbyttebetalende og akkumulerende fonde kan indgå i virksomhedsskatterordningen.