FAQ

Hvilke fordele og ulemper er ved indeksfonde?

En fordel ved ved passive indeksfonde er, at er ikke skal anvendes tid til at analysere enkeltaktier, men og investor kan i højere grad fokusere på aktivallokeringen, dvs. den optimale mængde obligationer og aktier og hvilke sektorer og lande, som der investeres i.
Omkostningerne er også lavere end i de aktivt forvaltede fonde, så investorer i indeksfonde får i gennemsnit højere afkast i de aktivt forvaltede fonde. En ulempe er, at du skal betale omkostninger til fonden og at du ikke så høj grad kan investere i dine egne yndlingsaktier, som du selv tror mest på. Endvidere er nogle indeks meget koncentrerede, dvs. nogle af værdipapirerne har meget høj vægt i indekset, og det betyder tilsvarende, at indeksfonde, som følger disse indeks, også har høj vægt i disse aktier, som kan give store tab, hvis aktierne med størst vægt falder meget.