FAQ

Hvad er valutaafdækning?

Hvad betyder valutaafdækning?
Valutafdækning kaldes oftest “hedged”, fx “EUR hedged”, som som betyder afdækket mod Euro. Investerer man som dansker i en USD dollar denomineret fond, som er hedget mod EUR, har man stadig risikoen for valutaudsving mod Euroen, men ikke mod dollaren (ikke al valutarisici fjernes i alle fonde).

Et eksempel er S&P 500 EUR Hedged som handles i Euro. Da aktierne er i USD, forsøger fonden af afdække valutaudsving så ændringer i valutakursen mellem EUR og USD ikke får indflydelse på kursen på ETF´en. Dette gælder ikke kun fald i USD, men også stigninger. Hvis de amerikanske aktier stiger 10 pct., men valutakursen mellem EUR og dollar er uændret, så vil kursen på ETF stige 10 pct. Men hvis stigningen i aktier samtidig sker med et tilsvarende fald i dollarkursen overfor EUR, vil kursen på ETF være omtrent uændret. Det er vigtigt at notere, at ikke hele valutakursrisikoen fjernes i alle valutaafdækkede fonde og derfor kan påvirke afkastet. Desuden kan udgifter til afdækningen forøge omkostningerne. Valutaafdækningen vil eliminere valutakursændringen, så ændringerne i aktiekursen slår igennem i ETF, men det er dog i nogle fonde kun for en given periode, fx 1 måned. Der kan benyttes bl.a swaps og valutaterminskontrakter til afdækningen. Læs mere under valuta.