FAQ

Hvorfor er afkastet i en indeksfond lavere end benchmark?

En indeksfond har omkostninger, et indeks/benchmark beregnes uden omkostninger, så derfor er afkastet i en investeringsfond som regel efter benchmark. Det er nogle gange set, at en indeksfond har slået benchmarket, fx som følge af værdipapirudlån eller fordi indekset har nogle antagelser omkring skatteforhold (net return indeks), som ikke helt afspejler fondens skatteforhold.

Finans Danmarks hjemmeside kan du se afkastet i de danske investeringsforeninger i forhold til de mest gængse markedsindeks (som ikke nødvendigvis er fondenes egne benchmark).