FAQ

Hvad er Active Share og Tracking Error?

  • Hvad er Active Share og Tracking Error?
    Active Share (AS) og Tracking Error (TE) måler henholdsvis graden af aktiv forvaltning og hvor meget afkastet afviger fra benchmark. I indeksfonde skal AS og TE helst være så lave som muligt, så er der størst sikkerhed for, at indeksfonden giver samme afkast som indekset, fratrukket omkostninger. Active share beregnes på en bestemt dato, mens Tracking Error beregnes over en periode, typisk 3 eller 5 år.

    Active Share viser andelen af værdipapirer i porteføljen, som er lig med med indekset, og er mellem 0 og 100. AS skal være meget lav i indeksfonde. Hvis Active Share er 50, så afviger halvdelen af porteføljen fra indekset. Hvis Active Share er 95, så er kun 5 pct. af fondens beholdning lig med indeksets sammensætning.

    Tracking Error viser, hvor meget porteføljens afkast har afveget fra benchmarkudviklingen, typisk målt over 3-5 år.  Jo lavere Tracking Error er, desto tættere har afkastet i fonden fulgt indeksudviklingen. Tracking Error måles som standardafvigelsen på merafkast i forhold til benchmark og vises annualiseret.

    For de danske investeringsforeninger kan du se Active Share og Tracking Error på Finans Danmarks hjemmeside.