FAQ

Hvad er en indeksfond

Et investeringsbevis i en i en indeksfond handles på samme måde som en aktie, men samler flere værdipapirer i ét papir. En indeksfond er en portefølje af aktiver (f.eks. aktier og obligationer) der er sammensat således, at porteføljen følger et udvalgt indeks og dermed prøver at give det samme afkast som indekset (minus fondens omkostninger).