FAQ

Hvad er modpartsrisiko?

Modpartsrisiko er de forskellige risici, som en investeringsfond har for, at en modpart i en aftale ikke opfylder de aftalte forpligtigelser, og det kan give tab for investeringsfonden og dermed investorerne.

Modpartsrisiko kan eksempelvis være risiko ved værdipapirudlån (i fysiske replikerede fonde) eller swapaftaler/afledte finansielle instrumenter i syntetisk replikerede fonde.