FAQ

Hvad er forskellen mellem en investeringsforening og ETF?

De vigtigste forskelle er, at ETF´er typisk har lavere omkostninger end investeringsforeninger, og at alle ETF´er er lagerbeskattet, mens investeringsforeninger kan være både realisations- og lagerbeskattet, se skatteoverblik. Det er vigtigt at være opmærksom på de samlede omkostninger, ved køb af ETF´er er der typisk også vekselomkostninger til handelsvalutaen for ETF samt i nogle banker højere depotomkostninger end for danske investeringsforeninger.

De fleste europæiske ETF-fonde er UCITS ETF, dvs. både ETF´er og investeringsforeninger følger det samme EU-regelsæt for investeringsrammer, spredning af værdipapirer, investorbeskyttelse og likviditetsstyring mv.

Der er forskel på, hvordan investeringsbeviserne handles og hvor ofte indre værdi stilles. De danske børsnoterede investeringsfonde benytter dobbeltprismetoden, hvilket vil sige, at der et maksimalt tillæg og fradrag til indre værdi ved køb og salg. De maksimale satser kan ses i Central Investorinformation. De danske fonde kan anmode om børspause, hvis der er stor uro på finansmarkederne. I ETF´er er der ingen børspause ved markedsuro, så investeringsfondene kan altid handles, men spreads (forskel fra indre værdi) kan til gengæld risikere at blive høje, særligt ETF´en er mindre likvid. Normalt er spreds i ETF´er dog meget lave, særligt i de store og mest populære ETF´er. Indre værdi i ETF´er til brug for børshandel stilles oftest kontinuerligt over dagen (også ved brug at indikative NAVs, som også betegnes iNAVs), og hyppigere end i de danske børsnoterede fonde, hvor indre værdi skal oplyses mindst 3 gange dagligt, samt ved større ændringer i indre værdi.