FAQ

Hvor vigtigt er det historiske afkast ved valg af en indeksfond

Det historiske afkast i indeksfonde er ikke som udgangspunkt ikke vigtigt valg af indeksfonde. Det kan dog være relevant at sammenligne afkastet i forhold til indeksudviklingen. Det skyldes, at det historiske afkast er baseret på udviklingen i indekset, som indeksfonden følger, og ikke porteføljeforvalterens evner til at levere afkast. Ved valg af indeksfonde er det derfor mere vigtigt at fokusere på fondens omkostninger og vælge de sektorer og lande, som man tror det giver det bedste afkast fremadrettet, og som samtidig passer ind i den samlede portefølje og risikoprofil.

Det kan dog være relevant at se på fondens historiske Tracking Error, som viser, hvor tæt fonden har været i stand til at give det samme afkast som indekset. Hvis Tracking Error er høj, er der høj sandsynlighed for, at fonden giver lavere eller højere afkast end indekset. Tracking Error i en indeksfond målt over 3 bør ikke være over 1, men kan være højere in smalle indeks. Store indeksfonde som investerer i de brede markeder har normalt en Tracking Error under ½.