Guide

Omkostninger

Omkostninger ved investering i indeksfonde består primært af de løbende omkostninger, som bliver fratrukket i afkastet. De er ca. 0,3-0,7 pct. i hovedparten af de danske indeksfonde, og noget lavere i de udenlandske ETF fonde, ofte ned til 0,10-0,20 pct. eller lavere i de største og mest populære ETF-fonde. De udenlandske fonde er billigere end de danske pga. stordriftsfordele og større priskonkurrence. Desuden betaler mange danske indeksfonde formidlingsprovision (betaling for rådgivning og distribution) til pengeinstitutterne, som sælger investeringsbeviserne, hvilket bidrager til at holde omkostningerne oppe.

Her er de vigtigste omkostningsdele i investeringsfonde, som du kan læse mere detaljeret om i ordbogen:

Omkostninger ved investering i indeksfonde består primær af de løbende omkostninger, som bliver fratrukket afkastet. Det er

 • Løbende omkostninger er den væsentligste omkostning og består af administration, porteføljepleje mv. og fratrækkes løbende afkastet.
 • Handelsomkosninger er fondens omkostninger til kurtage og lign.
 • Emissionstillæg er et tillæg til indre værdi ved køb. ETF´er og fonde med enkeltprismetode har ikke emissionstillæg.
 • Indløsningsfradrag er et fradrag til indre værdi ved salg. ETF´er og fonde med enkeltprismetode har ikke indløsningsfradrag.

  ETF´er har ikke emissionstillæg, til gengæld betaler særlige markedsaktører omkostninger til evt. ændringer i porteføljen ved direkte handel med ETF´en på det primære marked. Omkostningerne dækkes efterfølgende via spreadet på ETF-handel på det sekundære marked (den almindelige børshandel)
 • ÅOP består af ovennævnte dele og viser de årlige omkostninger ved en investering på 7 år. ÅOP beregnes som lbd. omkostninger + direkte handelsomk. + (maks. indløsningsfradrag + maks. emissionstillæg) / 7. ÅOP er et særligt dansk nøgletal, og der beregnes ikke ÅOP for ETF´er.
 • Indirekte handelsomkostninger er tab i fondens værdipapirer som følge af spread og market impact ved handel. Indgår ikke i ÅOP, men skal for danske fonde vises sammen med ÅOP.

  Hertil kommer investors egne omkostninger til kurtage ved handel og ved køb af udenlandske investeringsfonde evt. depotgebyr og vekselomkostninger. Disse omkostninger afhænger af, hvor fondene købes og sælges. Der er stor forskel i vekselomkostninger til køb af udenlandske ETF hos de forskellige udbydere, men flere tilbyder valutakonti, fx i USD, som det er værd af overveje, hvis du vil købe og sælge mange værdipapirer denomineret i fx dollars, eller modtager udenlandske udbytter, som løbende skal geninvesteres.

Her finder du omkostningerne for fondene:

 • Løbende omkostningerne, emissiontillæg og indløsningsfradrag kan læses i Central Investorinformation og i fondenes fakaark
 • ÅOP og indirekte handelsomkostninger kan ses i fondenes faktaark og fondsmateriale. ÅOP vises ikke for alle udenlandske fonde da det er et dansk nøgletal.
 • Handelsomkostninger kan læses i fondenes regnskaber.