Guide

Likviditet

Likviditeten i en indeksfond bestemmer, hvor nemt og billigt fonden kan sælges. Fonde med investereringer på de brede og mest likvide aktiemarkeder er typisk de mest likvide, fordi likviditeten i fondens underliggende portefølje også er afgørende for fondens likviditet.

Likviditeten måles også ved bid-offer spreadet, som er forskellen mellem købs- og salgskursen. Spreadet skyldes, at market makerne og øvrige deltagere i markedet beregner et tillæg eller fradrag til kursen, som de er villige til at handle til, og som er med at til dække market makers risiko. Market makere hjælper med at sikre løbende handel. I de danske børsnoterede investeringsforeninger er det maksimale spread oftest tæt på de maksimale satser for emissionstillæg og indløsningsfradrag, som vises i Central Investorinformation.

Mest afgørende for spreadet er likviditeten i værdipapirerne i fondens portefølje. Det skyldes, at jo mere likvid porteføljen er, jo billigere er det at danne eller indløse beviser i fonden, og jo lavere spread vil der være i markedet (og lavere satser for maksimal emissionstillæg og indløsningsfradrag i de danske fonde). Større handel med fondens investbeviser tenderer også til at give lavere spreads.

De mest afgørende faktorer for likviditeten i indeksfonde og ETF´er er:

  • værdipapirerne i fondens portefølje – højere likviditet giver også højere likviditet for fonden
  • Den daglige handelsaktivitet – større handel giver lavere spread
  • Fondens størrelse – større fonde har typisk flere investorer, som giver mere handel
  • Antallet af market makere – flere er bedre
  • Markedsforhold – likviditeten kan falde, når markederne er meget volatile. De danske børsnoterede investeringsforeninger har i dette tilfælde mulighed for at forhøje de maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag