Guide

Ordretyper

Der er muligt at aflægge at aflægge forskellige ordretyper ved handel med værdipapirer, investeringsfonde og ETF´er, og de forskellige ordretyper gennemgås nedenfor. Private investorer bør i de fleste tilfælde benytte “limit ordre”.

Strakshandel. En strakshandel udføres ordren straks, og man kender den præcise pris/kurs på forhånd

En børshandel En børshandel er handel direkte på børsen. Når man afgiver ordren skal man angive den kurs, man ønsker at handle til, samt hvor længe ordren skal gælde.

Markedsordre. Her skal handelen umiddelbart på markedet, og banken forsøger at udføre ordren baseret på den aktuelle kurs i markedet. En markedsordre kan muligvis ikke gennemføres fuldt ud. Ulemperne ved markedsordren findes bl.a. i, at du mangler kontrol over prisen, som du ender med at købe eller sælge til.

Prioritet: Når du afgiver en markedsordre, er prioriteringen at handelen sker hurtigt, ikke at sikre en bestemt pris.

Limit ordre (limiteret markedsordre). Her sætter du en pris, og handelen gennemføres kun, hvis værdipapirerne er tilgængelige til den pris eller bedre. En almindelig limit-ordre som placeres i ordrebogen med pris og antal som eneste vilkår. Limit ordrer beskytter mod at handle til ufordelagtig kurs. Ordren bliver liggende på børsen, indtil hele eller dele af ordren bliver handlet, eller gyldighedsperioden udløber. Ulemperne ligger i, at det ikke er sikkert, at der findes en modpart til din ordre indenfor et givent tidsinterval. Du kan også komme ud for at kun dele af din ordre bliver opfyldt.

Prioritet: Når du afgiver en limit ordre, så er prioriteringen at sikre en bestemt kurs, ikke at en hurtig handel.

Stop ordre. Her sætter du en pris – stoppris – hvor du automatisk køber eller sælger. Når du markedsprisen når stopprisen, så bliver stopordren automatisk en markedsordre. Prisen du får er den bedst tilgængelige nuværende kurs. Kursen kan have ændret sig umiddelbart efter at stopprisen har trigget markedsordren.

Prioritet: Når du afgiver en stopordre, så er prioriteringen at minimere et tab eller at beskytte en gevinst.

Stop-limit (stop-loss) ordre.
Ligesom en stop-ordre, men udover at sætte en stoppris, sætter du også en limitpris. Når markedskursen når stopprisen, bliver din stopordre automatisk en limitordre til den limitpris, som du har sat. Med en glidende stop limit angiver du ikke en kurs i kroner og øre, som aktiverer ordren. Du angiver i stedet for, hvor mange procents stigning eller fald, som skal aktivere din ordre. Din ordre aktiveres, når den højeste eller laveste kurs er nået efter ordretidspunktet. Vær opmærksom på, at ved meget kraftige kurssvingninger, kan du risikere, at den kurs du har valgt ‘springes over’ eller at der er for mange ordrer i markedet, og at du dermed ikke får handlet. 

Prioritet: Når du afgiver en stop-limitordre, så er prioriteringen at minimere et tab eller at beskytte en gevinst uden usikkerheden ved en markedsordre.

Fill-or-kill og Fill-and-kill er to ordretyper med meget stramt tidsvilkår og kan kun afgivelse for hele handelsposter. Ved en Fill-or-kill ordre vil enten hele din ordre blive udført med det samme til den angivne pris eller blive makuleret. Ved en fill-and-kill ordre vil alt, der kan udføres af ordren, blive udført og herefter makuleret.

Iceberg/Åben volume – er store enkeltordrer, hvor en del af ordremængden ikke vises i ordrebogen, med det formål at skjule den faktiske ordremængde. “Åben volume” indikerer den mængde af ordren, der er synlig i ordrebogen for de andre markedsaktører.