Guide

Køb & salg af indeksfonde

De fleste indeksfonde er børsnoterede, da danske i på OMX Nasdaq i København, mens ETF´erne er noterede på en eller flere børser, fx Xetra i Tyskland eller London Stock Exchange. De fleste børsnoterede fonde kan handles i de fleste netbanker og på mange handelsplatforme.

Hvor fondene handles er ikke afgørende for, hvor fonden er registreret og om der tilbageholdes udbytteskat. De fleste fonde, der handles på fx Xetra i EUR i Tyskland, er registreret i Irland og Luxembourg, hvor der ikke tilbageholdes udbytteskat. Det kan man se ved, at der står IE eller LU som de første bogstaver i ISIN. Den valuta, som fonden handles i, er ikke afgørende for fondens afkast og hvilken valutakursrisiko, der er i fonden. De fleste fonde på Xetra i Tyskland handles i Euro.

Der er et spread i børshandelen, dvs. udbudskursen ligger over indre værdi og bud kursen under indre værdi. Det vil sige investorerne betaler et tillæg og har omkostninger ved at træde ind og ud af fondene. I de danske børsnoterede fonde er det maksimale spread bestemt af emissionstillægget og indløsningsfradraget, som kan ses i Central Investorinformation.

ETF-fonde på europæiske børser handles typisk i Euro eller USD, og der er typisk et vekselgebyr fra DKK, som kan mindskes ved at oprette en valutakonto (hvis man forventer at handle meget). Ved en valutakonto betales kun vekselgebyr én gang. Afkastet påvirkes ikke af, hvilken valuta, du handler i, men der kan være forskelle i spreadet på det enkelte ETF´er på de forskellige børser. Nogle banker har et videre et ekstra gebyr for at oprette et depot til ETF´re.

De fleste handelsplatforme, fx Nordnet og SaxoInvestor har ikke depotgebyr for ETF´er og tilbyder også det største udvalg til handel. Der er også forskel på hvilke børser de enkelte banker og handelsplatforme tilbyder handel på. Er du i tvivl om valg af børs, er det som udgangspunkt en god ide at handle ETF´er på den tyske Xetra børs, som er Europas største ETF-børs. Det er vigtigt at være opmærksom på evt. depotgebyr for udenlandske værdipapirer og ET samt vekselomkostninger, ligesom der også er forskel på kurtage mellem de forskellige handelsplatforme og banker. Handler du på Nordnets månedsopsparing betaler du ikke kurtage, til gengæld er udbuddet af fonde ikke så stort, men de mest populære fonde kan handles på månedsopsparingen.