Danske indeksfonde – udbytter 2020

Her en liste over de forventede udbytter i de mest populære danske indeksfonde. Kursen på investeringsbeviserne falder umiddelbart efter udbetalingen svarende til det udbytte udbetalte. De fleste banker og investeringsforeninger tilbyder efterhånden geninvestering af udbytterne uden kurtage (stock dividends).

Sparinvest. Udbytterne forventes udbetalt til investorernes konti torsdag den 25. februar 2021. Den sidste handelsdag med investeringsbeviser inkl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 22. februar 2021.Den første handelsdag med investeringsbeviser ekskl. udbytter indeholdt i indre værdi er den 23. februar 2021. udbytterne bliver formelt endeligt godkendt på generalforsamlingerne senere på foråret.

DK0061294048 Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A 0,10
DK0061294121 Sparinvest Bæredygtige Aktier KL W 0,20
DK0010014778 Sparinvest Cumulus Value KL A 17,00
DK0060819670 Sparinvest Cumulus Value KL W 17,70
DK0010068006 Sparinvest Danske Aktier KL A 17,40
DK0060820256 Sparinvest Danske Aktier KL W 18,00
DK0061293826 Sparinvest Globale Fokusaktier KL A 0,00
DK0061293909 Sparinvest Globale Fokusaktier KL W 0,10
DK0010297464 Sparinvest INDEX Dow Jones Sustainability World KL 10,10
DK0060300762 Sparinvest INDEX Emerging Markets KL 0,00
DK0010297548 Sparinvest INDEX Europa Growth KL 5,50
DK0010297621 Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL 3,80
DK0010297704 Sparinvest INDEX Europa Value KL 0,00
DK0060747905 Sparinvest INDEX Globale Aktier – Etik KL 2,40
DK0060747822 Sparinvest INDEX Globale Aktier KL 3,40
DK0060031847 Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL 4,70
DK0010297977 Sparinvest INDEX Japan Growth KL 10,00
DK0010298009 Sparinvest INDEX Japan Small Cap KL 0,00
DK0010298199 Sparinvest INDEX Japan Value KL 2,00
DK0060442556 Sparinvest INDEX OMX C25 KL 6,90
DK0010298272 Sparinvest INDEX USA Growth KL 11,20
DK0010298355 Sparinvest INDEX USA Small Cap KL 9,40
DK0010298439 Sparinvest INDEX USA Value KL 5,20

Danske Invest
Udbyttet for de udbyttebetalende afdelinger/ andelsklasser fragår i kursen (den indre værdi) på andelen den 3. februar 2021.
Udbytterne efter fradrag af udbytteskat vil være til rådighed på investorernes konti den 5. februar 2021. 

DK0010264456 Bioteknologi Indeks 16,10
DK0060786564 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK W d 10,60
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 10,30
DK0060786481 Danmark Indeks, klasse DKK W d 22,00
DK0010266238 Danmark Indeks, klasse DKK d 21,80
DK0060787612 Europa Indeks, klasse DKK W d 1,10
DK0010266311 Europa Indeks, klasse DKK d 1,10
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 2,50
DK0060788776 Global Indeks, klasse DKK W d 4,30
DK0010263052 Global Indeks, klasse DKK d 4,20
DK0016023229 Teknologi Indeks KL 12,30

Sydinvest
Ingen udbytter i indeksfondene

Bankinvest
Udbytterne vil fragå afdelingernes/andelsklassernes indre værdi den 9. februar 2021 med valør den 11. februar 2021. Sidste dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser inklusive ret til aconto-udbytte er den 8. februar 2021. Første dag for handel med de enkelte afdelinger/andelsklasser eksklusiv ret til aconto-udbytte er den 9. februar 2021.

DK0061133709 Globale Aktier Indeks KL 2,70

Nykredit Invest
DK0016048994 Globale Aktier Basis 4,10

Nordea Invest
DK0060451623 Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL 2,30