Guide

Bæredygtige indeks – stor forskel i porteføljerne


Bæredygtige indeksfonde skyder frem
De bæredygtige aktiefonde skyder frem og tiltrækker mange penge fra investorerne. Det er dog vanskeligt at sammenligne fondene, det skyldes dels forskellige målsætninger og investeringspolitik, men også at ESG ratingbureauerne anvender forskellige data og ikke har ens metodikker til måling og vægtning af de forskellige ESG-kriterier, samt at indeksudbyderne også screener og vægter forskelligt i indekssammensætningen. Dette notat giver et hurtigt overblik over nogle af de bæredygtige indeksfonde på det danske marked.

De bæredygtige fonde
Sydinvest lancerede en global indeksfond i 2018 som følger Morningstar Sustainability Leaders Index, og Sparindex har i flere år haft både en etik fond og en fond, som følger Dow Jones Sustainability World Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms. Lån & Spar Invest har i 2019 oprettet to fonde, der også følger dette indeks. Storebrand har i 2019 noteret i København i DKK en fossilfri global aktiefond, hvor målsætningen er afkast som traditionelle verdensindeks, men hvor den traditionelle brændstofindustri ekskluderes, og der anvendes strengt bæredygtighedsfokus. iShares har i 2019 skiftet indeks i deres SRI fonde til fossilfrie indeks, og Sparindex har i januar 2021 lanceret 3 nye bæredygtige fonde, som følger nyligt lancerede bæredygtige MSCI indeks, som også inddrager selskabers klimamål.

Indekssammensætning
Indekssammensætningen har betydning ikke kun få det miljømæssige- og klimamæssige aftryk, men også hvilken afkastrisiko investor har som følge af valg og vægtning af selskaber og fordelingen i regioner og lande. MSCI har en lang række ESG, SRI og klimaindeks, og kun en mindre del beskrives nedenfor. Generelt har MSCIs ESG indeks kun negativ screening (fravalg), mens SRI indeksene er de mest bæredygtige med højere vægt til selskaber med høj ESG-rating. Der er klima-indeks både med og uden ESG/SRI fokus. Nedenfor er et udvalg af de bæredygtige indeks beskrevet. Nedenfor i et udvalg af de bæredygtige indeksfonde på de danske marked, og herefter beskrivelser af deres indeks og fondenes porteføljer.

AfdelingIndeks
Sydinvest Morningstar Bæredygtigt IndeksMorningstar Global Markets Sustainability Leaders Indeks
Sparindex Dow Jones Sustainability World KLDow Jones Sustainability World ex*
Lån & Spar Invest Globale Aktier Basis (Bæredygtighed) Dow Jones Sustainability World ex*
Storebrand Global ESG Plus A (DKK)**MSCI World
Sparindex Bæredygtige Global KL (nyt indeks)MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability
iShares MSCI World SRI UCITS ETFMSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Sparindex Bæredygtige Europa KL (ny)MSCI Europe ESG Leaders Select Sustainability
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETFMSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETFMSCI Europe ESG Leaders 
Sparindex Bæredygtige USA KL (ny)MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability

*indeksnavnet i fuld længde i fuld længde er Dow Jones Sustainability World Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms
**Storebrand Global ESG Plus er ikke en ren indeksfond, men er indeksnær.

Morningstar Global Markets Sustainability Leaders Index
Indekset består af 100 selskaber, som er globalt førende inden for bæredygtighed. Investeringerne foretages under hensyntagen til en fornuftig spredning på regioner og sektorer, baseret på Sustainalytics ESG Risk Rating, der måler, i hvor høj grad Sustainalytics forventer, at ESG-risiko kan påvirke et selskabs finansielle resultat. Udvælgelsen er ” best-in-class”. Eksklusion af tobak, våben, kontroversielle våben, overskridelse af UN Global Compact og mere end 50 % omsætning fra alkohol, porno og spil.

Dow Jones Sustainability World Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms
Udvælgelsen sker på basis S&P Global ESG-score, som tildeles på basis af den årlige survey af SAM som måler 2.500 selskaber på ESG-kriterier. Udvælgelsen er best-in-class. Virksomhederne repræsenterer top 10 % af de ledende sustainability selskaber i 57 industrigrupper fordelt på 51 lande.Eksklusion af tobak, våben, kontroversielle våben, overskridelse af UN Global Compact og omsætning fra alkohol, porno og spil. Link til indeksfakta

MSCI Europe ESG Leaders
Et kapitalvægtet indeks som indeholder selskaber med høje ESG-scores relativt til sector peers i large- og midcap i 15 udviklede europæiske markeder. Udvælgelsen er best-in-class med 50 pct. af markedsvægtningen af selskaberne i hver sektor og region i forhold til hovedindekset (MSCI ACWI). Mindste MSCI ESG rating er BB og mindste MSCI ESG Controversies Score er 3. Eksklusion af alkohol, spil, tobak, nukleare våben og våben.

MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability Index
Et kapitalvægtet indeks som er baseret på ACWI og som inkluderer selskaber i large- og midcap segmentet i  23 udviklede markeder og 27 EM-lande. Udvælger selskaber med høj ESG-ratings i forhold til sektor peers med endelige vægtning i forhold til de selskabers klimatilpasning og -mål. Der er en iterativ proces i vægtningen således at CO2 udledningen i indekset reduceres årligt med 7 pct. og omsætning fra grøn energi i forhold til sort energi skal være mindst 4 gange større end hovedindekset. Det samlede indeks skal have en minimum reduktion i C02 udledning (scope 1-3) i forhold til hovedindekset på minimum 50 pct.

Der er eksklusion af kontroversielle våben, ESG controversy score skal være 0 (arbejdstager- og menneskerettigheder og UN Clobal Compct) og Environmental Controversy Score skal være højst. Desuden eksklusion af tobaksselskaber, selskaber med omsætning på kul > 1 %, olie & gas > 10 pct. og kul, olie og gas bases power generation > 50 %. Link til indeksfaktaark. Link til indeksmetodikken.
Se Sparinvests oversigts notat om indekset, og hvordan kravene til Svanemærket og klimamålene i Paris-aftalen indarbejdes.

MSCI Europe ESG Leaders Select Sustainability
Et kapitalvægtet indeks som inkluderer selskaber i large- og midcap segmentet i 15 udviklede markeder i Europa. Der er en iterativ proces i vægtningen således at CO2 udledningen i indekset reduceres årligt med 7 pct. og der er større omsætning fra grøn energi relativ til sort energi i forhold til hovedindekset. Derudover samme eksklusioner som for MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability Index. Faktaark.

MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability
Et kapitalvægtet indeks som inkluderer large- og midcap selskaber i USA baseret på MSCI som parent indeks. Der er en iterativ proces i vægtningen således at CO2 udledningen i indekset reduceres årligt med 7 pct. og der er større omsætning fra grøn energi relativ til sort energi i forhold til hovedindekset. Derudover samme eksklusioner som for MSCI ACWI ESG Leaders Select Sustainability Index. Faktaark.

MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Indekset er konstrueret ved anvendelse af en kombination af værdibaserede og klimabaserede eksklusioner og en best-in-class udvælgelsesmetode i de regionale indeks, som udgør ACWI. Udvælgelsen er best-in-class med 25 pct. af selskaberne i hver sektor og region i forhold til hovedindekset (MSCI ACWI).  Mindste MSCI ESG rating er BBB og mindste MSCI ESG Controversies Score er 3.

Indekset er kapitalvægtet med en cap på 5% med en 10 % buffer. Faktaark.

MSCI World / Storebrand Global ESG Plus A (DKK)
Storebrand fonden forsøger afkastmæssigt at følge det traditionelle verdensindeks (ex emerging markets), men fonden justerer så den følger Storebrands standard for bæredygtige investeringer, som blandt andet betyder, at fonden afstår fra at investere i selskaber, der krænker menneskerettighederne, arbejdstagernes rettigheder, korruption, alvorlige klima- og miljøforringelser, kontroversielle våben (landminer, klynge- og atomvåben), tobak og selskaber, der scorer lavt på bæredygtighed. Fonden undlader også at investere i selskaber, der har mere end fem procent af deres indtægter fra: fossilt brændsel, våben / krigsmateriel, tobak, alkohol, spil, pornografi eller selskaber med store fossile kilder. Se nærmere beskrivelse her.

Selskaber, lande og regioner i hovedtræk
Her en meget overordnet gennemgang i hovedtræk af porteføljesammensætningen  i ovenstående indkeks Detaljer for ESG- og klimaprofil for fondene kan fx ses på https://www.msci.com/esg-fund-ratings.

Det er svært for at investorerne at sammenligne de forskellige bæredygtige indeksfonde. Informationsteknologi har dog høj vægtning i alle indeks, også de bæredygtige indeksfonde. De bæredygtige har færre aktier i porteføljen end det traditionelle verdensindeks og har også større koncentration målt ved vægtningen af de 10 største aktier. De nye bæredygtige fonde fra Sparindex har markant overvægt af Apple og Facebook, som i den globale fond vægter hhv. 10,8 og 5,1 pct. I fonden med USA aktier vægter Apple hele 19 pct. Sydinvest fonden har en noget anden portefølje med Walt Disney som største position med 6,4 pct., og den anden største position er NVIDIA med 6,3 pct., som er den eneste aktier som også indgår i top 10 i Sparindex nye globale fond. Storebrands ESG fond forsøger at gendanne det gængse verdensindeks afkastmæssigt og har 744 fonde i porteføljen, og er den af de udvalgte fonde som har lavest vægt af de 10 største aktier (17,04 pct.). I MSCI AC (hele verden incl. emerging markets), vægter de største aktier 12,15 pct., mens det er hele 44,3 pct. i Sydinvest fonde (som også kun har 100 aktier i indekset), og 29,2 pct. i indekset, som Sparindex nye bæredygtige fond følger.  Dow Jones Sustainability indekset har slet ikke Apple i indekset, men en høj vægt af Microsoft på 10,7 pct. Investorerne bør således være opmærksom på, at man ved investering i flere af de bæredygtige fonde bliver højt vægtet i IT-sektoren, og det er større koncentration af de største aktier i porteføljen, end hvis man vælger en traditionel global indeksfond.

I det nye MSCI Europe ESG Leaders Select Sustainability indeks europæiske aktier er ASML største position. Finans er den største sektor med ca. 16 pct. i alle indeks, og der er ikke de store sektorforskydninger i de bæredygtige indeks, bortset fra indeksene med større fokus på klima, hvor energi kun vægter en lille del. Danmark har en høj vægt i det nye bæredygtige MSCI Europe ESG Leaders Select Sustainability på 9,4 pct., primært pga. af en høj vægt af Novo Nordisk.

I det nye MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability indeks har Apple størst vægt med 18,9 pct., efterfulgt af Microsoft med 8,9 pct. og Tesla med 4,3 pct. Sammenlagt væger IT i det nye indeks med 42 pct., mod 28,7 pct. i det traditionelle MSCI USA, mens industri, forbrug og energi er undervægtet i det nye indeks.

Tabellen viser 10 største selskaber i de bæredygtige indeks samt den samlede vægt af de 10 største positioner.

MSCI ACWIMSCI ACWI ESG Leaders Select SustainabilitySydinvest MorningstarStorebrand/MSCI WorldMSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel IndexDow Jones Sustainability World Ex
Antal selskaber i indeks29821156100744359
Top 10 selskaber
Vægt 10 største i indeks12,1529,1944,2617,0427,2134,29
Apple3,8310,834,49
Microsoft2,75,123,324,5210,71
Tesla0,892,514,48
Alibaba0,742,1
Alphabet A0,891,69
Nvidia0,631,546,342,74
Alphabet C0,891,681,18
Tencent0,711,34
Procter & Gamble0,581,30,82,95
CocaCola0,381,07
Amazon2,342,75
Facebook1,111,27
Taiwan Semiconductors0,783,61
Walt Disney6,430,792,78
Home Depot5,612,43
Adobe4,72,38
ASML0,44,061,76
Salesforce .com0,393,991,722,3
Cisco Systems3,71
LVMH Moet Hennessy3,28
Accenture A3,24
AIA2,9
JP Morgen0,95
Visa0,8
Nestle0,793,22
Roche Holdings Genuss2,092,38
Pepsico0,41,75
UnitedHealth Group Inc3,41
Novartis2,39
Abott1,97
Abbvie1,92
Landefordeling
USA57,2862,7252,8863,7160,1243,9
Frankrig2,962,218,914,08
Kina5,25,67
Storbrittanien3,752,092,624,35
Japan6,776,988,28,399,7
Øvrige24,042,349,3217,19
Tyskland5,892,994,864,4
Holland4,73,2
Hong Kong3,22
Australien2,711,822,8
Taiwan1,455,3
Canada3,513,732,2
Schweiz3,193,6810,1
Sverige1,12
Spanien1,052,5
Italien2
Sektorfordeling
IT21,8629,434,0822,2915,0738,06
Forbrug20,3820,722,4119,4526,7311,65
Finans13,4612,669,4313,1614,139,12
Health Care11,8612,282,8912,2415,3724,09
Industri9,689,999,7812,8712,545,25
Kommunikation9,268,788,6210,15,30,5
Ejendomme2,573,295,733,913,622,64
Materialer4,922,466,252,454,945,56
Utilities/Forsyning2,990,430,471,521,7
Energi3,020,781,42

Kilder: MSCI faktark, for de øvrige indeks er vægtene fra afdelingernes porteføljer.

I det nye MSCI Europe ESG Leaders Select Sustainability indeks europæiske aktier er ASML største position. Finans er den største sektor med ca. 16 pct. i alle indeks, og der er ikke de store sektorforskydninger i de bæredygtige indeks, bortset fra indeksene med større fokus på klima, hvor energi kun vægter en lille del. Danmark har en høj vægt i det nye bæredygtige MSCI Europe ESG Leaders Select Sustainability på 9,4 pct., primært pga. af en høj vægt af Novo Nordisk.

I det nye MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability indeks har Apple størst vægt med 18,9 pct., efterfulgt af Microsoft med 8,9 pct og Tesla med 4,3 pct. Sammenlagt væger IT i det nye indeks med 42 pct., mod 28,7 pct. i det traditionelle MSCI USA, mens industri, forbrug og energi er undervægtet i det nye indeks.

Antal selskaber i indeks434201222106
Vægt top 10 i indeks18,5627,823040
pr. 31/12-2020MSCI EuropeMSCI Europe ESG LeadersMSCI Europe ESG Leaders Select SustainabilityMSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index
Roche Holdings2,494,964,55
ASML HLDG2,14,186,015,06
Unilever1,63,19
SAP1,392,772,84,88
Novo Nordisk1,222,445,464,62
Siemens1,112,224,57
Total1,12,2
Allianz1,12,074,25
Lóreal0,971,932,783,97
Glaxosmitkline0,931,86
Nestle3,44
LVMH1,76
Astrazeneca1,33
Novartis2,13
Schneider Electric0,793,523,24
ABB LTD0,522,33
Adidas0,72,022,88
Givaudan0,391,76
Sika0,391,75
Inditex0,351,57
Lonza Group0,491,99
Finans15,5415,4615,5616,45
Health Care14,4315,2515,216,13
Industri14,481421,7215,04
Consumer stables13,4812,27,3712,33
Consumer discretoinary11,5411,1414,3411,17
Materialer8,219,647,68,06
Kommunikation3,923,693,843,64
Energi4,343,510,031,42
Ejendomme1,451,482,951,63
Informationsteknologi7,627,859,729,93
Forsyning1,684,14
Storbrittanien22,5119,7515,1912,08
Frankrig17,6716,3417,2715,77
Tyskland15,0715,512,7122,92
Schweiz15,4614,1214,5512,31
Holland6,189,98
Øvrige23,0224,330,8826,52
Danmark9,3910,4

Tabellen viser 10 største selskaber MSCI USA ESG Leaders Select Sustainability Index og den tilsvarende vægt i MSCI USA.

MSCI USAMSCI USA ESG Leaders Select Sustainability Index
pr. 31/12-2020
Antal i indeks621273
Top 10 vægt i indeks25,5247,53
Apple6,6918,86
Microsoft4,718,91
Tesla1,554,37
Alphabet A2,931,55
Alphabet C2,931,55
NVIDIA2,680,95
Coca Cola1,860,66
Mastercard1,780,94
Abbott1,610,57
Home Depot1,590,84
Informationsteknologi28,741,59
Health Care13,5713,51
Forbrug18,6316,14
Finans10,059,18
Kommunikation10,99,76
Industri8,265,75
Forbrug6,233,42
Ejendomme2,533,04
Materialer2,570,8
Forsyning2,730,23
Energi2,06