SKATs positivliste 2021 –

SKATs nye opdaterede positivliste for 2021 er udvidet med en række nye fonde, som fra 2021 beskattes som aktieindkomst ved investering for frie midler. Listen kan hentes hedder officielt “liste over aktiebaserede investeringsselskaber”, indeholder både danske og udenlandske akkumulerende fonde, som beskattes som aktieindkomst med lagerbeskatning. Akkumulerende aktiefonde, som ikke er på listen, beskattes som kapitalindkomst med lagerbeskatning, medmindre de opfylder kravene til minimumsudlodninger for at blive realisationsbeskattet, hvilket næsten alle danske udbyttebetalende investeringsforeninger gør. Søg i indeksfondene på listen her.

Hvad betyder listen i praksis – skatteregler?
Investerer man via en Aktiesparekonto, kan man fra 2021 investere i de nye fonde, som fremgår af 2021 positivlisten, ligesom der bliver flere fonde at vælge imellem for investorer, som foretrækker aktieindkomst. Positivlisten ændrer fortsat ikke noget for beskatningen i forhold til pensionsmidler eller virksomhedsordningen, det samlede skatteoverblik kan ser her

  • Investorer som foretrækker kapitalindkomstbeskatning, og som investerer i nogle af de nye fonde på listen, bør overveje i stedet at investere i andre investeringsfonde, som fortsat er med kapitalindkomstbeskatning.
  • Investorer som foretrækker aktieindkomstbeskatning, eller som investerer via Aktiesparekontoen, får nye investeringsmuligheder.
  • Investorer som investerer i de nye fonde på listen, og som ikke foretager sig noget, beskattes i 2020 som kapitalindkomst og i 2021 som aktieindkomst i de pågældende fonde.


Ændringer på den nye liste
Listen er udvidet med ca. 700 fonde, og udgør nu i alt 2100 fonde, heraf er hovedparten aktivt forvaltede fonde og klasser. 130 af af de nye fonde er UCITS ETF´er, de fleste ETF´er er passive, bortset fra enkelte fra JP Morgan. Der er nu i alt 392 UCITS ETF´er på listen, samt to indeksfonde fra norske Storebrand, som er børsnoteret i DKK i København (derudover har Storebrand aktivt forvaltede fonde på listen). Desuden er der flere nye danske fonde på listen. Du kan søge i listen her på Indeksinvest fondslisten, som er opdateret med de nye skatteinformationer for indeksfondene.

Investeringsudbydere på listen
Amundi er ny aktør på listen med 28 ETF´er, hvoraf en stor del følger ESG- og klimaindeks. iShares har flest aktiefonde på listen, men ingen nye i år. Lyxor har øget med hele 84 fonde til ialt 102, og det betyder bl.a., at Lyxor ikke længere har kapitalindkomstbeskattede aktiefonde på Nordnet månedsopsparingen. Ligeledes har Xtrackers øget antallet med 17 til ialt 48, hvoraf 8 af de nye er på Nordnets månedsopsparing. Der er fortsat ingen fonde fra store udbydere som State Street, Invesco eller Vanguard på listen.

Danske Invest Index har 6 nye unoterede indeksfonde på listen. Sydinvest har en ny fond på listen, nemlig Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks, som blev lanceret i 2020. Den udbetaler udbytte, men er ikke realisationsbeskattet. Hammersfonde fra Nikolaj Holdt Mikkelsen har en ny fond på listen, nemlig DK0061067220 Hammersfonde Høj. Det er en blandet aktivt forvaltet fond, som primært investerer i ETF´er.

Antallet af danske indeksfonde og UCITS ETF´er på listen opdelt på udbydere er:

2020 2021
iShares 204 204
Amundi 0 28
Xtrackers 31 48
Lyxor 18 102
JP Morgan 8 9
Xact 1 1
Storebrand 2 2
Sydinvest 0 1
Danske Invest 0 8
Lån & Spar Invest 2 2


De danske indeksfonde, som er nye på listen
Sydinvest Verden Lav Volatilitet Indeks
Danske Invest Index Europe Restricted – Akkumulerende, klasse DKK
Danske Invest Index Global AC Restricted – Akkumulerende, klasse DKK
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted – Akkumulerende, klasse DKK
Danske Invest Index Japan Restricted – Akkumulerende, klasse DKK
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted – Akkumulerende, klasse DKK
Danske Invest Index USA Restricted – Akkumulerende, klasse DKK


Vis indlæg

Investeringsguides