Tematiske investeringer giver lavere afkast end bredere indeks

Mange tematiske ETF-fonde har givet investorerne rigtigt høje afkast i 2020, fx i “clean energi” og “e-handel”. Det er dog vigtigt også at være opmærksom på risikoen i de tematiske ETF. En ny analyse fra januar 2021 baseret på amerikanske ETF “Competition for Attention in the ETF Space” viser, at omkostningerne er meget højere i de tematiske ETT´er, og at de ofte udbydes på et tidspunkt, hvor der har været en særlig “hype” omkring et tema, således at investorerne køber til høje kurser ved start. Det risiko-justerede afkast blive derfor mindre efterfølgende end i brede indeks. De tematisk ETF´er har også et betydeligt antal lavere aktier i porteføljen end ETF´er baseret på brede indeks.

Priskonkurrencen blandt ETF-udbyderne er størst i ETF´er med de brede indeks, og hvor der er også er størst formue. For at differentiere sig, er udbuddet af tematiske ETF´er stigende, og hvor investorerne er mindre prisbevidste, og hvor de nye ETF´er ikke er i direkte priskonkurrence med eksisterende ETF´er. Således har de tematiske ETF´er i december 2019 18 pct. af ETF-formuen, men 36 pct. af indtægterne. Studiet viser også, at de tematiske ETF har stor overvægt at private investorer, mens de institutionelle investorer kun har lidt vægt i disse fonde. Data er baseret på amerikanske ETF´er med amerikanske aktier i porteføljen i perioden 1993-2019.

Andelen af ETF´er der lukker igen er også størst for de tematiske ETF.

De tematiske ETF leverer et alpha-afkast (i forhold til markedet), som er negativt med 4 pct. årligt, og nedenstående figur viser det kumulerede alpha-afkast i tema-baserede ETF´er i forhold til bredere baserede ETF´re. Artiklens konklusion bekræfter, at tematiske investeringer kun bør indgå med en mindre andel i investors portefølje, også selvom om men ser en god trend med et et godt afkast i en tema-baseret ETF.

Seneste nyheder

Stor stigning i private investorers aktiehandel i USA efter Corona

Ifølge data fra Bloomberg Intellience så er private investorers andel af aktiehandlen i USA nu steget til over 20...
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img