ishares Clean Energy rebalancering – medtager non-pure play energi-aktier – Danmark næststørste land

S&P Dow Jones Industry (SPDJI) har 18. april fuldført en ændring af indekset S&P Global Clean Energy index, en ændring som blev igangsat efter en høringsrunde for at modvirke likviditetsrisiko – så ETF´erne får lavere vægt i beholdningerne i de mindre selskaber, så de ikke skal risikere store kurstab, hvis investorerne ønsker af indløse i fondene. Indekset følges af iShares Global Clean Energy UCITS ETF(INRG) og iShares Global Clean Energy ETF (ICLN), som tilsammen fik 6 mia. USD i indskud i 2020 og var medvirkende til at drive priserne op i grønne aktier. Indekset er nu udvidet fra 30 aktier til 82, og der kan nu også indgå aktier i selskaber, som ikke er fuldt ud “clean energy”. Vestas og Ørsted har nu de største vægte i indekset med henholdsvis 8 og 6 pct. Porteføljen har nu 38 pct. selskaber fra USA, Danmark har 14 pct., mens Spanien vægter 7 pct. i porteføljen.

De grønne aktier, bl.a. med Vestas og Ørsted, har haft kurstab i foråret efter meget høje afkast i 2020, og iShares Global Clean Energy UCITS ETF har ÅTD d. 20. april tabt 18,2 pct. i USD. Tilføjelsen af ikke-ren energi selskaber er også sket ud fra et ønske om sikre en bedre afkast-risiko profil og skabe diversifikation for at opfylde SPDJI´s indekskrav til likviditet og market cap. 2/3 af selskaberne i det nye indeks er rene “clean energy” selskaber, mens 27 pct. kun har har en “vis andel” af aktiviteter til “clean energy”, skriver ETFstream. Indeksændringen medfører bl.a. mindre beholdninger Meridian og Plug Power, mens flere kinesiske selskaber er tilføjet, fx China Longyuan og Goldwin. Den samlede beholdning kan ses på BlackRocks hjemmeside. ETFstream vurderer, at en del ESG og grønne investorer som udgangspunkt ikke vil være umiddelbart fornøjet ved indeksændringen, men at det på den anden side giver større mulighed for at de grønne investeringer kan blive mere mainstream med mindre likviditetsrisiko, hvilket kan være nødvendigt for at tiltrække flere investorer uden at danne bobler i de grønne aktier.
Der vil således være et “trade-off” imellem et fuldt-temabaseret indeks og diversifkationen samt likviditeten i fondene.

DEL ARTIKLEN